REDACCIÓ

 

Direcció

Francesc Català

Cap de redacció

Òscar Flores

Consell de redacció

Francesc Gabarrell

Xesco Guillem

Teresa Ibars

Manel Plana

Joan Talarn

Alberto Velasco

Editor gràfic i fotografia

Oriol Rosell

Edita

Cercle de Belles Arts

C/ Major, 24 

25007 – Lleida

Tel. 973 24 37 25

Disseny

Central de D-Disseny

Tàrrega SL