PRESENTACIÓ

Arts és una revista sociocultural que es fa des del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la vocació de ser una eina de difusió i de reflexió al servei d’Allò Artístic. Així de clar i, alhora, així d’indeterminat. Perquè la precisió és límit i Arts està renyida amb els límits.

No ens limitem ideològicament perquè el fet artístic és massa complex per anar delimitant els marges i massa lliure per anar col·locant barreres mentals que acaben esdevenint modes.

Tampoc no ens limitem geogràficament, perquè menyspreem tant el provincianisme atemorit i carrincló de botigueta com l’universalisme uniformitzador i amorf amb què es vesteixen els cosmopolites de cafè.

No renunciem a entendre el món de l’art des del ponent català, el nostre localisme ens globalitza.

Us oferim, doncs, un projecte obert però, al mateix temps, planificat, en el qual contingut, imatge i difusió han de funcionar com un sol ens, únic i indivisible, i fer d’aquesta revista un veritable instrument de comunicació (sense matisacions de cap mena).